เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการโครงการ คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ กิจกรรมคิดถึงและอยากเจอ Thailand I miss you |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการโครงการ คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ กิจกรรมคิดถึงและอยากเจอ Thailand I miss you
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการโครงการ คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ กิจกรรมคิดถึงและอยากเจอ Thailand I miss you
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2836411.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย