เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดจ้างการดำเนินงาน Facebook Streaming ของ สฮม. ประจำปี 2563 |
ชื่อเรื่อง จัดจ้างการดำเนินงาน Facebook Streaming ของ สฮม. ประจำปี 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดจ้างการดำเนินงาน Facebook Streaming ของ สฮม. ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจในความพร้อม มาตรฐานการป้องกันและการดูแลความสะอาดต่าง ๆ ในพื้นที่การให้บริการต่าง ๆ ของ Icon Siam และ Gems Factory
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9860764.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย