เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตคลิปวิดีโอและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตคลิปวิดีโอและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4097131.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย