เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal เที่ยวบ้านเพื่อน |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal เที่ยวบ้านเพื่อน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 26 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 26 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2204977.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย