เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดแถลงข่าว และพิธีปิดกิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดแถลงข่าว และพิธีปิดกิจกรรม Chiang Rai Tea & Coffee Month
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดแถลงข่าว ตกแต่งสถานที่ จัดหาผู้ประกอบการออกร้านจำนวน 5 ร้าน จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีกร วีดีโอเปิดตัวกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรม / จัดพิธีปิดกิจกรรม หาสถานที่ จัดLiveสด จัดหาบาริสต้า จัด Omakaze จัดแสดงนิทรรศการชากาแฟ พิธีกร และบันทึกภาพกิจกรรม
วันประกาศ 26 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 26 ก.ค. 2563
หมายเหตุ จ้างจัดแถลงข่าว
- ตกแต่งสถานที่
- จัดหาผู้ประกอบการออกร้านจำนวน 5 ร้าน
จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด
- จัดหาพิธีกร วีดีโอเปิดตัวกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรม

จัดพิธีปิดกิจกรรม
- หาสถานที่จัดกิจกรรม
- จัด Live สด 2 ชม. ขึ้นไป
- จัดหาบาริสต้า ออกร้านจำนวน 5-8 ราย
- จัดกิจกรรม Omakaze เมนูชาและกาแฟ
- จัดแสดงนิทรรศการชากาแฟ ให้ความรู้
- จัดหาพิธีกรดำเนินรายการ จำนวน 1 คน
- บันทึกภาพกิจกรรม
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5689380.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย