เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างลงบทความประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Cosmopolitan Czech Republic |
ชื่อเรื่อง จ้างลงบทความประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Cosmopolitan Czech Republic
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างลงบทความประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Cosmopolitan Czech Republic
วันประกาศ 26 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 26 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2967067.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย