เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำโฆษณาผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดีย ที่เจาะกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มฮันนีมูในพื้นที่รัสเซียของ สมก. (สื่อ Elle.ru) ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำโฆษณาผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดีย ที่เจาะกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มฮันนีมูในพื้นที่รัสเซียของ สมก. (สื่อ Elle.ru) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 27 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 27 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9478589.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย