เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้ง และรื้อถอนบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในงาน VITM 2020 ณ กรุงฮานอย |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้ง และรื้อถอนบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในงาน VITM 2020 ณ กรุงฮานอย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้ง และรื้อถอนบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ในงาน VITM 2020 ประจำปี 2563 ณ กรุงฮานอย ของ สฮม.
วันประกาศ 28 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 28 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5636763.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย