เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ ชุด กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ ชุด กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 29 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1003560.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย