เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ราคากลาางจ้างจัดกิจกรรม consumer fair และกิจกรรมการขาย online เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง ราคากลาางจ้างจัดกิจกรรม consumer fair และกิจกรรมการขาย online เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 29 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7171702.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย