เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Title Week of Thailand ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ของนิตยสาร National Geographic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สมก. |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Title Week of Thailand ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ของนิตยสาร National Geographic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สมก.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 29 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6339747.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย