เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการผู้จัดการการตลาด สฮม. เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการผู้จัดการการตลาด สฮม. เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการผู้จัดการการตลาด สฮม. เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
วันประกาศ 29 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 29 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3828282.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย