เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 30 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1371545.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย