เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 1 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6229913.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย