เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเวียนเทียน ไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเวียนเทียน ไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการออกแบบและจัดตกแต่งพื้นที่ภายในวัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำหรับการจัดกิจกรรมเวียนเทียน ไหว้พระสุขกายสุขใจสไตล์ New Normal ภายใต้ Concept คิดถึงสุโขทัย พร้อมการจัดตกแต่งร้านสาธิต กิจกรรม Art & Craft ประดับไฟส่องสว่าง ประดับโคมไฟ และจุดถ่ายภาพ
วันประกาศ 1 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2535170.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย