เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมเส้นทางไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @ สุโขทัย |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมเส้นทางไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @ สุโขทัย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจสไตล์ new Normal จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน แบ่งเป็นรอบเช้า 60 คน และรอบบ่าย 60 คน ตามเส้นทางที่ ททท.กำหนด 9 วัดและกิจกรรมเวียนเทียน ในรูปแบบ New Normal
วันประกาศ 1 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0904253.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย