เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | สนล. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาสที่ 3.2563 |
ชื่อเรื่อง สนล. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาสที่ 3.2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด สนล. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาสที่ 3.2563 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
วันประกาศ 1 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 31 ก.ค. 2563
หมายเหตุ สนล. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาสที่ 3.2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4923454.eam
  4714185.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย