เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการโครงการ My Thailand Bucket List |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการโครงการ My Thailand Bucket List
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 1 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2461203.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย