เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรม Happy Bike ไร้โควิด แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรม Happy Bike ไร้โควิด แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 1 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5754903.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย