เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรม Pai Jazz & Blues Fest 2020 online experience |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรม Pai Jazz & Blues Fest 2020 online experience
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 1 ส.ค. 2563
หมายเหตุ จัดกิจกรรม Pai Jazz & Blues Fest 2020 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
2.1.1 จัดหาสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรี Pai Jazz & Blues ในพื้นที่อำเภอปายอย่างน้อย 4 แห่ง ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คาเฟ่วิวธรรมชาติของปาย
2.1.2 จัดหาวงดนตรีแนวแจ็ส และบลูส์ อย่างน้อย 10 วงดนตรีแนวบลูส์ จำนวน 10 วง เล่นเพลงในงานเทศกาล Pai Jazz & Blues ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 20.30 น. ตามสถานที่ที่กำหนด
2.1.3 จัดหาระบบเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมโครโฟน จำนวน 3 ตัว ลำโพงกระจาย จำนวน 2 ตัว และ เครื่องควบคุมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด
2.1.4 ระบบ Live Streaming ถ่ายทอดสดการแสดงดนตรีผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
2.1.5 พิธีกรดำเนินรายการพากษ์ภาษาไทยและพากษ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน
2.1.6 จัดหาที่พักแก่นักดนตรี จำนวน 15 ห้อง จำนวน 3 คืน 17-19 กรกฎาคม 2562
2.1.7 จัดหาพาหนะเดินทางบริการแก่นักดนตรีในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562
2.1.8 จัดตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม Music Live Streaming ด้วยวัสดุธรรมชาติ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย
2.1.8.1 เก้าอี้ Studio สำหรับนักดนตรี จำนวน 3 ตัว
2.1.8.2 ธงกิจกรรม จำนวน 2 ผืน
2.1.8.2 ริ้วธงประดับสถานที่จากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 1 เส้นความยาวอย่างน้อย 10 เมตร
2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Pai Jazz & Blues Fest 2019
2.2.1 ตีพิมพ์บทความประชาสัมพันธ์กิจกรรม Pai Jazz & Blues ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับเดือนสิงหาคม2562 จำนวน 4 หน้า จัดพิมพ์ 50,000 ฉบับ
2.2.2 ประชาสัมพันธ์บทความกิจกรรม Pai Jazz & Blues 2020 ผ่านเวปไซต์ จำนวน 1 เวปไซต์
2.2.3 ประชาสัมพันธ์บทความกิจกรรม Pai Jazz & Blues บน Facebook Fan Page : Pai Jazz & Blues โพสข้อความอย่างน้อย15 ข้อความ ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2563
2.2.4 จัดทำวิดิโอคลิปการท่องเที่ยอำเภอปาย ความคมชัด 1080P จำนวน 3 คลิป คลิปละ 2 นาที
2.2.5 โพสประชาสัมพันธ์คลิปวีดิโอการท่อเที่ยวอำเภอปาย ผ่านเพจ Pai Jazz & Blues Fest อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563
2.2.5 จัดทำ Artwork อย่างน้อย 5 ชิ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Pai Jazz & Blues Fest 2020
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2994349.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย