เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3/2563 สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3/2563 สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 1 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7521179.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย