เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดงานแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดงานแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 1 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9920006.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย