เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดเจรจาธุรกิจกลุ่ม Luxury Pan India เสมือนจริงทางออนไลน์ ช่องทาง Travel Gyaan ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เมืองมุมไบประเทศอินเดีย |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดเจรจาธุรกิจกลุ่ม Luxury Pan India เสมือนจริงทางออนไลน์ ช่องทาง Travel Gyaan ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เมืองมุมไบประเทศอินเดีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดเจรจาธุรกิจกลุ่ม Luxury Pan India เสมือนจริงทางออนไลน์ ช่องทาง Travel Gyaan ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เมืองมุมไบประเทศอินเดีย
วันประกาศ 3 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 2 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1220749.pdf
  9726140.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย