เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing
วันประกาศ 3 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 2 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6194173.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย