เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | กิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านช่องทาง Official LINE Amazing Thailand โดยการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง กิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านช่องทาง Official LINE Amazing Thailand โดยการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด กิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านช่องทาง Official LINE Amazing Thailand โดยการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 3 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 2 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9749141.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย