เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกในประเทศไทยผ่านเวบไซต์ Wedding Magazine.ru ในพื้นที่รัสเซีย ของ สมก. |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกในประเทศไทยผ่านเวบไซต์ Wedding Magazine.ru ในพื้นที่รัสเซีย ของ สมก.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 3 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 2 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6508227.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย