เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตกระเป๋าทรงช้อปปิ้ง พับเก็บ |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตกระเป๋าทรงช้อปปิ้ง พับเก็บ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตกระเป๋าทรงช้อปปิ้ง พับเก็บ จำนวน 3,000 ใบ
วันประกาศ 4 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 3 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1277166.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย