เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรม Virtual Trade Meet (Luxury and Honeymoon) Latin America Chapter |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรม Virtual Trade Meet (Luxury and Honeymoon) Latin America Chapter
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดกิจกรรม Virtual Trade Meet (Luxury and Honeymoon) Latin America Chapter
วันประกาศ 7 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 6 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5873641.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย