เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาผลิตสื่อโฆษณา WeChat B2C สฉต. |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อโฆษณา WeChat B2C สฉต.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาผลิตสื่อโฆษณา WeChat B2C ของ สฉต.
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0625666.pdf
  3835194.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย