เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สฉต. |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สฉต.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สฉต.
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3382841.pdf
  0393441.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย