เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Online Campaign วิถีไทย Amazing Thai Fruits สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Online Campaign วิถีไทย Amazing Thai Fruits สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4304212.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย