เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือสัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือสัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2293575.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย