เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดจ้างดำเนินการผลิตของที่ระลึก พร้อมปัก/สกรีนตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการประเมินผลโฆษณาในประเทศ |
ชื่อเรื่อง จัดจ้างดำเนินการผลิตของที่ระลึก พร้อมปัก/สกรีนตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการประเมินผลโฆษณาในประเทศ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดจ้างดำเนินการผลิตของที่ระลึก พร้อมปัก/สกรีนตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการประเมินผลโฆษณาในประเทศ
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7215659.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย