เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดซื้อข้อมูลการตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มความสนใจเฉพาะของ สมก. Health Tourism ตลาดรัสเซียและคาซัคสถาน |
ชื่อเรื่อง จัดซื้อข้อมูลการตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มความสนใจเฉพาะของ สมก. Health Tourism ตลาดรัสเซียและคาซัคสถาน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 7 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4545701.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย