เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลัง COVID-19 (1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563) |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลัง COVID-19 (1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 8 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9563428.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย