เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยใน VDO Platform |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยใน VDO Platform
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 8 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4395494.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย