เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ค่าผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หน้าป้ายบิลบอร์ด) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า พร้อมติดตั้ง บริเวณทางด่วนพระราม 9 ขาเข้า |
ชื่อเรื่อง ค่าผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หน้าป้ายบิลบอร์ด) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า พร้อมติดตั้ง บริเวณทางด่วนพระราม 9 ขาเข้า
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 8 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9888317.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย