เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษท่องเที่ยวเมืองหลักทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ Luxury to Nature |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษท่องเที่ยวเมืองหลักทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ Luxury to Nature
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษท่องเที่ยวเมืองหลักทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ Luxury to Nature
วันประกาศ 9 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 8 ส.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8992374.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย