เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนป้ายกล่องไฟภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนป้ายกล่องไฟภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ บนป้ายกล่องไฟภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันประกาศ 24 มี.ค. 2557
วันหมดอายุ 23 เม.ย. 2557
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9089533.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย