เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากำหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด ประจำปี 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษากำหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด ประจำปี 2564
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 14 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 14 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2256112.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย