เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เช่าห้องเก็บของ ททท. สำนักงานกรุงปราก |
ชื่อเรื่อง เช่าห้องเก็บของ ททท. สำนักงานกรุงปราก
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด เช่าห้องเก็บของ ททท. สำนักงานกรุงปรากประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 14 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 14 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2471423.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย