เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของ ททท. (TAT Linkage Center)และ ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนของ ททท. (TAT e-Media) ปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของ ททท. (TAT Linkage Center)และ ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนของ ททท. (TAT e-Media) ปีงบประมาณ 2563
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด จ้างพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของ ททท. (TAT Linkage Center)และ ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนของ ททท. (TAT e-Media) ปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 22 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 22 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2574506.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย