เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบและก่อสร้าง ติดตั้ง พร้อมรื้อถอนบูธประเทศไทย งาน 2020 Chengdu Panda International Food & Culture Festival ณ ตึก IFS เฉิงตู |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบและก่อสร้าง ติดตั้ง พร้อมรื้อถอนบูธประเทศไทย งาน 2020 Chengdu Panda International Food & Culture Festival ณ ตึก IFS เฉิงตู
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 23 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 23 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4021809.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย