เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับตุลาคม 2563 ภาษาไทย |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับตุลาคม 2563 ภาษาไทย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับตุลาคม 2563 ภาษาไทย
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2012459.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย