เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่ทำการ สฉช.ประจำปี 2564 |
ชื่อเรื่อง เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่ทำการ สฉช.ประจำปี 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เช่าสำนักงานเดือนละ 60,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 720,000 บาท
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8391050.pdf
  5091197.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย