เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง ทำวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย (จ.เชียงใหม่และกระบี่) ภาษาญี่ปุ่น |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง ทำวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย (จ.เชียงใหม่และกระบี่) ภาษาญี่ปุ่น
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง ทำวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย (จ.เชียงใหม่และกระบี่) ภาษาญี่ปุ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ-รีโอ โปรดักชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7330096.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย