เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบำรุงรักษาระบบ IP phone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบ IP phone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7008274.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย