เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างดำเนินการบริหารจัดการ Social Media ททท. ในตลาดสาธารณรัฐเช็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง การจ้างดำเนินการบริหารจัดการ Social Media ททท. ในตลาดสาธารณรัฐเช็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างดำเนินการบริหารจัดการ Social Media ททท. ในตลาดสาธารณรัฐเช็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8647100.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย