เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการบริการอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระบบ IP Phone และเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการบริการอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระบบ IP Phone และเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างโครงการบริการอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระบบ IP Phone และเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8929113.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย