เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการเงินสำนักงานสาขา ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการเงินสำนักงานสาขา ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 25 ต.ค. 2563
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย